Emilia

Se min hemsida

Emilia
Emilia
Emilia
Dunfelt

EMILIA DUNFELT

EMILIA DUNFELT

Välkommen till min hemsida!
Foto på mig

Länkar till mina intressen

Läsa och skriva
Böcker jag läser
Goodreads

Matematik

Matematik

Här nedan visas en enkel interaktiv funktion jag gjort i GeoGebra.


Sinuskurvan y = A * sin k(x + B) + C
Sinuskurvan  y = A * sin k(x + B) + C

Gymnasie­arbete

Gymnasiearbete

Emilia Dunfelt länkar här till sitt gymnasiearbete Pythagoreiska taltripplar som vunnit första pris 2018 för Bästa matematiska text av Matematiska institutionen vid Stockholms universitet.
Hämta uppsatsen här!

I september 2018 tilldelades mitt gymnasiearbete Pythagoreiska taltripplar , från 2017, priset Bästa matematiska text 2018 av Matematiska institutionen vid Stockholms Universitet. Läs gärna juryns motivering här!

Arbetet har även tilldelats Sonja Kovalevsky-priset som utdelas av Mittuniversitetet i Sundsvall 9 november 2018.

Uppsatsen tar avstamp i Pythagoras välkända sats a2 + b2 = c2 , och undersöker egenskaper hos taltripplar (a, b, c) som uppfyller denna.

Böcker jag läser

Böcker jag läser

×

Cookies! Stäng rutan för att acceptera.